Vyberte stránku

AŤ JSME SLYŠET Konference

22. listopadu 2018, 10.00 – 16.00, Klecany

O konferenci AŤ JSME SLYŠET

Druhý ročník pacientské konference pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním v řadě.

Zveme Vás na již druhý ročník konference, která se zabývá účastí uživatelů psychiatrické péče v reformě psychiatrie.

Nejen v reformě je důležitý hlas uživatelů péče. Konference se proto bude zabývat i celkovou situací v krajích, ve zdravotnických zařízeních a podporou jednotlivců v možnosti vyjadřování svých názorů ve veřejném prostoru i ve svém blízkém okolí.

Všichni, nejen lidé se zkušeností s duševním onemocněním, jsou vítáni.

Co Vás čeká?

Celkem tři bloky zajímavých vystoupení. Řečníky jsou, téměř výhradně, sami lidé se zkušeností s duševním onemocněním.

Blok první

V prvním bloku konference uslyšíte nové informace z reformy psychiatrické péče, dále se dozvíte proč je důležité, aby se uživatelé aktivně zapojili do procesu reformy a jak to udělat. Také se budeme bavit o neméně důležité záležitosti, o procesu zotavení.

Blok druhý

V druhém bloku dostanou prostor vystupující z tří krajů České republiky, aby nám přiblížili situaci ve svém regionu a obeznámili nás zároveň se stavem uživatelského hnutí. Hlavní částí druhého bloku bude představení situace v oboru psychiatrie na Slovensku.

Blok třetí

Ve třetím bloku Vám poředstavíme zástupce svépomocných skupin. V rámci jejich prezentací bychom se měli dozvědět více o jejich činnosti, jejich vztahu k reformě psychiatrické péče a případné přesahy do dalších činností.

Konference je podporována projektem DESTIGMATIZACE a jeho iniciativou

Přednášky  & přednášející

V rámci programu vystoupí PhDr. Lenka Krbcová Mašínová, která je jednou z hlavních osobností reformy psychiatrické péče v ČR. Představí nám aktuální situaci v reformě a potřebu zapojení uživatelů do reformních procesů. V dalších částech programu pak vystoupí zástupci uživatelů a uživatelského hnutí z několika krajů a prostor dostanou i zástupci fungujících svépomocných skupin.

Lenka Krbcová Mašínová

Gestorka sociálně zdravotních sítí v projektu Deinstitucionalizace

Dana Chrtková

Předsedkyně
spolku DIALOGOS, členka Výkonného výboru reformy

Barbora Lacinová

Projektová manažerka spolku KOLUMBUS,
členka Pacientské rady MZČR

Jana Poljaková

Předsedkyně
rodičovské organizace SYMPATHEA, členka EUFAMI

Doplňkový program

Před zahájením konference, o přestávkách a na závěr konference budete mít možnost podpořit autorky, které ve svých dílech vypovídají o životě s duševním onemocněním.

Jedná se o Markétu Dohnalovou (alias Michaelu Malou) a Markétu Bednářovou. Zde můžete vidět tituly, které budou k dispozici ke koupi. Autorky Vám do knih rády napíšou věnování.

Markéta Dohnalová

 

Markéta Dohnalová

 

Markéta Bednářová

 

Konference začne již za

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Sekund

Organizátoři konference

Zaregistrujte se!

Zaregistrujte se již nyní na konferenci. Počet míst je limitován a kapacita se rychle plní.

Napište nám

Share This