Vyberte stránku

Program

Co jsme pro vás připravili. Program obsahuje tři bloky, ve kterých se dozvíte zajímavé informace, týkající se reformy psychiatrie a hlavně zapojení uživatelů do reformy.

  • Registrace: od 9.30
  • Začátek konference: 10.00
  • Konec konference: 15.30

Čtvrtek 22. listopadu, 10.00 – 11.30, Reforma psychiatrie a její dosahy

}

10:00 – 10:30

Informace z reformy psychiatrické péče

od Lenky Krbcové Mašínové,  z projektu Deinstitucionalizace

Co se děje v reformě psychiatrie? Jaké jsou její cíle? Jak dlouho bude probíhat?

V této části konference se dozvíte čerstvé informace z probíhající reformy psychiatrie. Těšte se na jasné, ucelené a přehledé informace, včetně pohledu na možné zapojení uživatelů do reformních procesů.

}

10.30 – 10.45

Potřeby lidí s duševním onemocněním

od Barbory Lacinové, projektové manažerky spolku KOLUMBUS

Tato přednáška vám představí výzkum, který proběhl v rámci studia Mgr. et Mgr. Barbory Lacinové.
Výzkum se týkal, jak název napovídá potřeb lidí s duševním onemocněním a jeho výstupy jsou velmi zajímavé.
}

10.45 – 11.00

“Uživatelské” hnutí v ČR

od Dany Chrtkové, předsedkyně spolku DIALOGOS

Funguje v České republice uživatelské hnutí? Od RNDr. Dany Chrtkové, CSc. se dozvíte o důležitosti vzniku a rozvoje uživatelského hnutí.

Proč by mělo hnutí vznikt a rozšiřovat se? Co by mělo být jeho úkolem? Jak by mohlo být strukturováno, aby bylo funkční?

}

11.00 – 11.15

Rodiče dětí s duševním onemocněním v rámci reformy psychiatrie

od Jany Poljakové, předsedkyně organizace SYMPATHEA

Zapojení rodičů do reformy psychiatrie. Jaké záležitosti řeší rodiče? Jaké mají slovo v reformě psychiatrie?
Ing. Jana Poljaková je jednou z mála rodičů, kteří se aktivně vyjadřují a zapojují se do reformy. Dlouhodobě se snaží prosadit potřebné změny ve společnosti.
}

11.15 - 11.30

Přestávka

Čtvrtek 22. listopadu, 11.45 – 13.45, Reforma psychiatrie v krajích

}

11.45 - 12.45

Situace a stav psychiatrické péče na Slovensku

od Jarmily Tomkové, ViaSua a Kláry Kusé, aktivistky v rámci SK

Jaká je situace na Slovensku, u našeho nejbližšího souseda nám přijede představit Jarmila Tomková z ViaSua. Jarmila Tomková je psycholožka, terapeutka a lektorka.

Přestože byl na Slovensku vypracovaný skupinou psychiatrů a psychoterapeutů návrh reformy psychiatrické péče už v roku 1991 a byl posouzen odborníky jako velmi kvalitní, nikdy se ho nepodařilo zavést do praxe. Proč? Podařilo se zapracovat alespoň nějaké prvky? Jaké? Řekne nám o tom psycholožka Jarmila Tomková, která se v občianském sdružení ViaSua věnuje psychoterapii a komunikaci s veřejností s cílem bourání stereotypů a destigmatizace psychických onemocnění. Ve ViaSua zavedla sekci Skrotiť Draka, prostor pro dobrovolníky s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, aby i oni/ony, bok po boku s psychology, přispívali k destigmatizačnímu procesu prostřednictvím blogů, vlogů a dalších společných aktivit.

}

12.45 - 13.00

Přestávka

}

13.00 - 13.15

Průběh reformy v krajích – Jihomoravský kraj

od Doroty Voráčové, peerky z Prahu jižní Morava

Jaká je situace uživatelského hnutí v Jihomoravském kraji vám přijede představit peerka Dorota Voráčová.

Dorota Voráčová je peerkou v jedné z největších společností, která poskytuje sociání služby na jižní Moravě a to v Prahu jižní Morava.

}

13.15 - 13.30

Průběh reformy v krajích – Olomoucký kraj

od Jakuba Svobody, pracovníka Zahrady 2000

Jaká je situace uživatelského hnutí v Olomouckém kraji vám přijede představit Jakub Svoboda.
}

13.30 - 13.45

Průběh reformy v krajích –  kraj Praha

od Daniela Černíka, pracovníka spolku KOLUMBUS

Jaká je situace uživatelského hnutí v Praze

Daniel Černík nám představí situaci v Praze, hlavně ohledně nově vzniklých CDZ Prahy 8 a Prahy 9 .

}

13.45 - 14.30

Přestávka na oběd

Oběd je možné zakoupit v restauraci NUDZ, zhruba za 100 Kč

Čtvrtek 22. listopadu, 14.30 – 16.00,
Role svépomocných skupin v reformě, výzkum zapojení uživatelů

}

14.30 - 14.45

Jak je slyšet pacientský hlas

od Dina Numerata, vedoucího katedry sociologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

Jsou pacienti a jejich rodinní příslušníci více slyšet? V jakém smyslu jsou vyslyšeni? Co posiluje jejich hlas? Co brání tomu, aby byli více slyšet?
Probíhající reforma péče o duševní zdraví klade mimo jiné důraz na hlas lidí s duševním onemocněním a jejich rodinných příslušníků. Kromě této politiky organizované shora je možné pozorovat i sílící a zdola přicházející občanskou angažovanost pacientů a jejich rodinných příslušníků. Jsou tedy pacienti a jejich rodinní příslušníci více slyšet? V jakém smyslu jsou vyslyšeni? Co posiluje jejich hlas? Co brání tomu, aby byli více slyšet? Na tyto otázky budeme hledat odpověď v příspěvku, který shrnuje výsledky z našeho výzkumu s názvem “Občanská angažovanost a politika zdravotní péče”, v rámci něhož byly realizovány rozhovory s představiteli pacientských a rodičovských organizací.
}

14.45 - 15.00

Úskalí dobročinnosti aneb co vše musí člověk překonat, když chce pomoci…

od Jaroslavy Král Tomšů, profesionální cukrářky a potenciální zakladatelky sociální firmy.

Co vše je třeba překonat, když chce člověk realizovat doboru věc?
Může reforma ovlivnit i oblast zaměstnávání a uplatnění? Jaká je současná situace?
}

15.00 - 15.15

VIDA a síť jejich poraden v České republice

od Jitky Styblíkové, ředitelky společnosti VIDA

Představení organizace VIDA z.s., činnost jednotlivých VIDA center.
V krátkosti bude představena organizace VIDA z.s., účastníci budou seznámeni s činností jednotlivých VIDA center, kde pracuje tým složený ze sociálního pracovníka a konzultantů s vlastní zkušeností s nemocí. Na konci příspěvku se dotkneme tématu boje s nemocí nebo její přijetí z pohledu Vladimíra Kafky…
}

15.15 - 15.30

Úsměv mámy

od Veroniky Kubrichtové, předsedkyně spolku Úsměv mámy

Jaká je situace v oblasti péče o matky s novorozenými či malými dětmi. Je na tento problém současná psychiatrie připravena. Počítá s řešením Reforma psychiatrické péče.

Zaregistrujte se!

Zaregistrujte se již nyní na konferenci. Počet míst je limitován a kapacita se rychle plní.

Napište nám

Share This